Q&A

Q&A

การรับประกันสระและอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้าง

ทางบริษัทฯ ได้ครอบคลุมการรับประกันสระและอุปกรณ์ต่างๆตามรายละเอียดดังนี้

  1. รับประกันตัว Composite 15 ปี
  2. รับประกันโครงสร้างพื้นและผนัง PVC Liner 10 ปี
  3. รับประกันโครงสร้าง 5 ปี (ไม่รั่ว ไม่ซึม)

หมายเหตุ :

  • กรณีสระเกิดการเสียหาย ทางบริษัท จะดำเนินการซ่อมแซมทันที โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดำเนินการเจ้าหน้าที่หน้างาน ค่าเดินทางและอื่นๆ ตามอัตราที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
  • หากเกิดความเสียหายที่มีผลต่อกระจกหรือตัวตู้ จากการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบหลังการส่งมอบ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิต่อการรับผิดชอบทุกกรณี

เราเลือกใช้ กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass หรือ T/P ) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากระจกอบ ซึ่งผ่านความร้อนสูงประมาณ 650 องศาเซลเซียส แล้วนำมาเป่าด้วยลมแรงดันสูงให้เย็นตัวลงทันที เพื่อให้กระจกเกิดความแข็งแกร่งกว่าเดิม 3-5 เท่า ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จึงเป็นกระจกที่นิยมเลือกใช้เป็นกระจกนิรภัย เพราะเมื่อ กระจกเทมเปอร์แตก จะแตกเป็นเกล็ดเล็ก ๆ คล้ายเมล็ดข้าวโพดและไม่มีคม จึงเกิดอันตรายน้อย

ภายใน 1 ปีแรก ทางบริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหาย 100%

ปีที่ 2 บริษัทฯ รับผิดชอบค่าเสียหาย 80% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ปีที่ 3 บริษัทฯ รับผิดชอบค่าเสียหาย 60% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ปีที่ 4 บริษัทฯ รับผิดชอบค่าเสียหาย 40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ปีที่ 5 บริษัทฯ รับผิดชอบค่าเสียหาย 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทางบริษัทฯ รับประกันการซื้อคืนจากลูกค้าของ 165 Container Pool เท่านั้นและต้องมีระยะเวลาการใช้งานสระ ไม่ต่ำกว่า 5 ปีและคงอยู่ในสภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด

โดยมีอัตราการซื้อคืนดังนี้

ปีที่ 5 - 6 รับซื้อคืน 17.5% ของราคาซื้อ

ปีที่ 7 - 9 รับซื้อคืน 15% ของราคาซื้อ

  1. ตัวแทนบริษัทฯ ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้ากับทางลูกค้าเพื่อพิจารณา
  2. นัดพูดคุยที่โรงงานเพื่อสรุปรูปแบบสระว่ายน้้ำ รวมทั้งแนะนาถึงขั้นตอนการดำเนินงาน
  3. ทางบริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลิตโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและหากต้องการปรับแก้ไข ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการได้ 1 ครั้งก่อนรับมอบงาน
  4. ทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจเช็คเเละส่งมอบงานแก่ลูกค้า

โดยปกติ ตู้ Container ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอยู่กลางทะเลซึ่งมีความแข็งแกร่งและทนทานเพราะเป็นเนื้อเหล็กเกรดพรีเมี่ยม รวมถึงสีที่ใช้เป็นสีมารีนเกรด สามารถกันน้ำและป้องกันการเกิดสนิม ทำให้หมดห่วง เรื่องความเสียหายของเหล็กและสีที่เกิดจากสนิม

ผู้ประกอบการสามารถเปิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ได้ เช่นจัดทำสโมสรสระว่ายน้ำ, Working Space ที่มีสระว่ายน้ำไว้เป็นที่ผ่อนคลาย สถานที่ออกกำลังกายครบวงจร โรงแรมและ Hostel ต่างๆ หรือรวมถึงสระที่ใช้บริการสำหรับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ